top of page

Szállítás Amerikából

Csomagküldés és fogadás

Csomagküldés és fogadás

A szállítandó árut valamelyik raktárunk telephelyére kell eljuttatni. Az áru jellegétől függően ez történhet postai úton, vagy valamilyen szállítmányozási megoldással (pl. autószállító), esetlegesen személyesen vagy megbízott által.

Az áru itt nyilvántartásba kerül, majd a vámeljárások után bekerül a következő Magyarországra induló konténerbe. Budapesti képviseletünkön, Száva utcai vámudvarunkban vehető át. Adott esetben Magyarországon postázzuk vagy házhoz szállíttatjuk az igényeknek megfelelően.

Ha nagyobb mennyiségű áru szállításáról van szó, vagy pl. egy komplett háztartásról, úgy kell csomagolni, hogy a szállítás közben a dolgok ne sérüljenek. Szükség esetén partnereink ezt a feladatot is leveszik az Ön válláról. Házhoz mennek, csomagolnak, pakolnak, szállítanak. Ha több helyszínről kell összeszedni a csomagokat, azt is megoldjuk. 

A magyarországi érkezés után előfordulhat, hogy Ön vagy megbízottja csak később tudja felvenni a csomagokat. Akadályoztatás esetén raktározásra is lehetőséget biztosítunk.

Csomagolás és raktározás

Csomagolás és raktározás

HAZATELEPÜLÉS FELTÉTELEI:

 • vám- és adómentesen hazatelepülhet az a magánszemély, aki legalább egy évet meghaladóan életvitelszerűen tartózkodott külföldön

 • a kinn tartózkodását minimum 13 hónapra visszamenőleg, több dokumentummal bizonyítani tudja (KÖTELEZŐ: munkáltatói igazolás vagy adóbevallás, lakbérszámlák vagy albérleti szerződések, közüzemi számlák, a bankszámla és a közüzemi szolgáltatások felmondásának igazolása, kiutazás és hazautazás repülőjegyei, egyéb okmányok igény szerint – minél több, annál jobb)

 • minden árunak (de főként a járműveknek) minimum 6 hónapja bizonyíthatóan a tulajdonában kell lennie (mind a hazautazó repülőjegy, mind pedig a konténer elindulásának dátumától visszaszámítva), azaz minden tételnek HASZNÁLTNAK kell lennie

 • járműveknél a hazatelepülő nevére kiállított title, vagy registration és insurance slip szükséges (6 hónapnál régebben kiállítva!), ezeket, és az előző pontban felsoroltakat eredetiben is be kell tudni mutatni – ezért nem szabad semmilyen okmányt a konténerbe rakodni!

 • egy ember (család) hazatelepülése során fajtánként csak egy járművet, azaz csak egy autót, egy motort, egy hajót, egy repülőgépet hozhat adómentesen

 • ingóságból sem lehet kereskedelmi mennyiséget vámmentességgel behozni (pl. 10 tévét vagy hasonló mennyiségeket)

 • amerikai jogosítvány, útlevél, zöldkártya vagy vízum kell, ezt is be kell mutatni

A hazatelepülés megkezdéséhez magyarországi bejelentett lakcím kell (lakcímkártya) – hazaérkezést követő 3 munkanapon belül köteles bejelentkezni egy lakcímre és erre a címre lakcímkártyát igényelni

FONTOS: amennyiben az anyakönyvi státusza, neve megváltozott a kiutazása óta (válás, házasság, özvegyülés), úgy azt a magyar oldalon is módosítani kell, emiatt a konténer érkezése előtt legalább két hónappal (!) meg kell kezdeni a magyarországi hatósági ügyintézést, hogy az áruk érkezésekor már rendelkezzen lakcímkártyával!

 • magyar adókártya (adóigazolás) és személyi igazolvány vagy útlevél szükséges – hazarepülés után azonnal kell intéznie vagy megújítania

 • részletes kétnyelvű (!) raklista is szükséges, amin a hajóraklevélen bevallott darabszámmal és súllyal megegyezően tételesen fel van sorolva az összes ingóság. A raklistát minden oldalon alá kell írnia és le kell adnia a szállítónak és az import vámkezelést végzőnek, lehetőleg a berakodás előtt, de legkésőbb a hajó indulásáig

 • értéknyilatkozat feltétlenül szükséges, szintén aláírva (lehet raklistával egyben írni), tételenkénti áruértékkel és pontos megnevezéssel (alvázszám, típus, gyártó, stb.) leadva a szállítónak és az import vámkezelést végzőnek a berakodás után

NEM VONATKOZIK A KEDVEZMÉNY: 

 • jövedéki termékekre (alkohol és dohánytermékek)

 • élelmiszerekre (szállításuk hivatalosan bejelentésre kötelezett mind az USA-ban, mind pedig az EU-ban, emiatt kérjük, mellőzzék a berakodását bármilyen élelmiszernek)

 • foglalkozás, hivatás gyakorlásához szükséges eszközök (munkaeszközök, speciális szerszámok)

 • szállításból kizárt termékek (fegyverek, gyógyszerek, stb.)

 

EGYÉB INFORMÁCIÓ:

 • Minden járművet a vámeljárást követő 30 napon belül honosítani kell, USA rendszámmal NEM vezethetők, csak az ügyintézés ideje alatt, akkor is csak és kizárólag nemzetközi kötelező biztosítással ("európai zöldkártya")!

 • minden hazatelepüléssel vámmentesen kezelt járművet forgalomba kell helyezni (regisztrációs adót is kell utánuk fizetni a hatályos jogszabályok szerint)!

 • a vám és adómentesen kezelt összes vagyontárgy a vámeljárást követően 12 hónapig nem adható kölcsönbe és nem adható el, ha eladja az árut, be kell fizetnie utólag az arra vonatkozó vámot és az ÁFÁ-t az adóhatóság részére!

Hazatelepülés

Hazatelepülés
bottom of page